Erik-Hans van Hamersveld - branchespecialist zorginstelling

Deze introductie is bedoeld voor (onder andere) de Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s) en specialisten die een ZBC willen opzetten. Dit zijn meestal initiatieven van gelouterde specialisten, die ervaring hebben als ondernemer. Door de soms zeer complexe samenwerkingsverbanden is nogal eens een creatieve oplossing vereist. Wie bedenkt die voor u?

Formuleer voor uzelf antwoorden op belangrijke vragen: 

Heeft u overzicht op alle fiscale aspecten. Een voorbeeld: De BTW is vaak aandachtspunt en: is een stichting nu een handige rechtsvorm? Ook organisaties die Persoonsgebonden budget (PGB) –rechthebbenden daadwerkelijk van zorg voorzien mogen hier worden genoemd. 

Het ‘ondernemen’ in de zorg heeft toekomst. Instellingen in de zorg moeten zich meer en vaker als ‘gewone’ ondernemer opstellen. De bedrijfsvoering moet financieel steeds meer op zichzelf staan en de prestaties moeten meetbaar zijn. “Den Haag” en de  zorgverzekeraars komen vaker met plannen en proefballonnen. En dat zal lange tijd zo blijven; er is geen teken dat er rust aan het front zal komen. Want de uitgaven voor de zorg nemen nog steeds ongecontroleerd toe.

Wat betekent dit voor uw organisatie? Is uw organisatie in staat om te veranderen? Hoe flexibel is uw bedrijfsvoering? Denkt de directie al als ‘ondernemer”? Hoe komen initiatieven bij u tot stand? Wij kunnen uw ‘sparringpartner’ zijn bij het oplossen van al deze vraagstukken. Want (be)oordelen en beslissen, dat is onze specialiteit. Ondernemer zijn wij al jaren, dus wij spreken ook uit eigen ervaring.

Bent u prijsbewust? Als accountantskantoor, waar RA’s en AA’s werkzaam zijn, kunnen we de benodigde accountantsverklaringen opstellen. Omdat we kenner van de branche zijn, kunnen we dat sneller en tegen concurrerende voorwaarden. Zo zijn wij voor diverse ziekenhuizen de verrekenaccountant.

Bovendien kunt u van de kennis en ervaring van onze accountants (RA/AA) en fiscalisten gebruik maken voor specifieke vragen. Bijvoorbeeld over de integratieheffing in de BTW.

Stuur Erik-Hans van Hamersveld een bericht